Hyvä psykoterapeutti sanoo asiakkaalleen: "Kuule, nyt tämä meidän prosessimme ei etene. Sinä tarvitset jotakin muuta kuin minun kohtaamistani. En hylkää sinua vaan autan sinua löytämään sitä apua mitä tarvitset."  - Ihanteellisessa maailmassa juuri näin tapahtuisi. Psykoterapeutilla olisi siis itsekritiikkiä. Taju itsestään. Hänellä olisi tilannetaju. - Hän olisi asiakkaan todellinen edunvalvoja! Kaikilla hoitoketjun tasoilla tulisi olla ymmärrystä tulkita asiakkaan tarpeita. Pitäisi pystyä myös käsittämään oma riittämättömyytensä. - Koska psykoterapia on ihmistyötä niin joskus jo henkilökemiatkaan eivät kohtaa. - Ilmassa on jotain mitä on vaikea sanoittaa, se liittyy henkilökemioihin ja estää terapeuttisen prosessin etenemisen. - Psykoterapeutin tehtävänä on tunnistaa tämäkin asia.