IKIGAI-kirjan loppupuolella kirjoitetaan hauraudesta ja sen vastakohdasta, joka on kirjassa nimetty antihauraudeksi. - Hauraus on kyvyttömyyttä toipua. Rikkimenemistä. Haavoittuvuutta. Tuhoutumista. - Antihauraus taas tarkoittaa toipumiskykyä, selviytymistä. - Hauraus on käsite, johon kaiken aikaa viittaan kirjoituksissani. - Yleisesti ottaen ihminen on hauras olento. - Yhä paremmin edistyvä traumakirjallisuus todentaa ihmisen haurautta. Ihminen voi mennä rikki. Kuka tahansa kun tuhoisa voima on riittävän suuri. Ihminen on suojelukohde. Tässä en tietenkään unohda toipumisen mahdollisuuksia mutta en ilostele niistä enkä satuile yli todellisuuden. - Myös yhteiskuntaan liittyy haurauden elementtejä. IKIGAI-kirjassa kerrotaan vuoden 2011 tsunamista, koska tsunamivaara Japanin tasalla on aina olemassa. -Suomalainen yhteiskunta on omalla tavallaan hauras ja haavoittuvainen. Yhteiskuntakin on suojelukohde. - Hyvää pitää suojella ja parannuksia tehtävä siellä missä parannuksiin on tarvetta. Erilaisissa suunnitelmissa hauraus tulee ottaa puheeksi.