Voisi olla tietysti, että blogista ei tulisi eräänlaista tilkkutäkkiä vaan se etenisi omien pääteemojensa suunnassa. Kun käsittelen blogissani ihmistä tilanteessaan ja nimenomaan sellaisessa tilanteessa missä on traumatisoivia voimia niin se saattaisi riittää. Paha kyllä olen ihan kaikesta kiinnostunut. - Yleisesti ottaen olen kiinnostunut kehityksestä. Tulevaisuuden mahdollisuuksista. Uskon, että lähitulevaisuudessa kehitetään laite, jolla ihmisten kehoista pystytään tunnistamaan ja lukemaan, ovatko heidän traumakokemuksiksi väittämänsä kokemukset totta vain kehitelmää. Totuus selviää. Se selviää, koska traumaattisista kokemuksista jää jälkiä kehoon. - Olen sosiologina kiinnostunut ilmiöstä nimeltä sota. - Se mitä on ennen tapahtunut ei välttämättä toistu. - Menneisyydessä aseina on käytetty kiviä ja konekivääreitä. - Kehitys meni pitkänmatkan ohjuksiin ja giganttisiin pommeihin. - Tällä hetkellä maailman suurin ja hirvittävin ongelma on sädeaseiden kehityksessä. Nyt kirjoitan laseraseista. Me emme tiedä mitä on laseraseiden kehitys tarkkaan ottaen, koska meidän ajatuksiamme harkitusti ohjataan vähempään ja mitättömämpään. Valta tahtoo että massat kokevat itsensä tärkeäksi jossain aseteknologian kehityksen tuolla puolen. - Lähitulevaisuudessa avaruuteen sijoitetut laseraseet tulevat vaikuttamaan oleellisesti ihmiskunnan historiaan. Niihin liittyy hirmuinen vallankäyttö.