Me tarvitsemme elämässämme sekä pintaa että syvyyttä. Ihmisen olisi syytä oivaltaa, että on sekä pinnan että syvyyden olento. Pintaa on esimerkiksi hyvä ruoka. Mässäily on eri asia kuin se, että tekee hyvää ruokaa ja syö sitä. Luostareissa tehdään hyvää ruokaa. On tietysti paaston ajat. Mutta paaston ajatkaan eivät merkitse ruokakidutusta. - Mutta me tarvitsemme myös syvyyden ruokaa. Pinta on eri asia kuin syvyys. Me olemme sekä pinnan että syvyyden olentoja. Minulle syvyys asemoituu ortodoksiseen kristillisyyteen. Tätähän en peittele. - Peittely olisi ikään kuin sen kertomista, ettei olisi sielua ja totta kai on sielu. Siksi joskus sielu on suuressa hädässä. Tyynnyttelyn tarpeessa. Se tavoittelee syvyyden näkymiä, oivaltavuutta, perinteen lohdutusta. Perinteen viisautta.