Ensiksi ajatus mikä työntyi mieleeni: "Johtajan tehtävä on osallistaa ja innostaa ei esineellistää ja etäännyttää." Miksi mietin johtajuutta? Siksi koska organisaatioiden johtamisen tarkastelu kuuluu sekin tieteenalani sosiologian piiriin. - Olen kiinnostunut johtamisesta siten sosiologina enkä muistele menneitä aikoja, jolloin olen ollut alaisasemassa johdettava tai käskytettävä. - Jos käväisemme hiihdossa niin norjalaisessa urheilujohtamisessa on ilmeisesti iloista tekemistä. Jokin siellä onnistuu mainiosti johtamisen tasalla. Rahallakaan ei pysty ostamaan hyvää johtamista. - Johtaminen on henkimaailman juttuja silloin kun kysymyksessä on ihmisten vauhdittaminen. - Tänään olen katsonut youtubesta traumajoogaan liittyviä videoita. On sellaisia videoita missä kaunis nuori nainen tekee niitä liikkeitä mitä hän aina tekee ja sen lisäksi hän on keksaissut laittaa joogansa eteen sanan trauma. - Sehän on kaikkien uhrien halveksimista. Uhreilla on jälkiä kehossaan ja mielessään ja ne muodostuvat traumatisoitumisen prosessin kulussa, joka etenee kaavalla säikähtäminen > taistelu > pako > JÄHMETTYMINEN. Näihin vaiheisiin liittyy oma hengittämisen tapansakin. Joogassahan puhutaan hengittämisestä hyvin merkittävänä lähtökohtana. - Eräs sulotarjoogi suositteli välttämään triggeriasentoja. Nyt on niin, ettei voi tietää etukäteen mikä itse kullekin on traumatriggeri. Jokaisella on traumatarinansa. Sinänsä tuo joogi on kyllä oikeassa. Siis että triggeriasentoja on. - Traumajoogaa mallintuu siellä missä on uhrien puhuntaa ja se tulee kuulluksi. - On väistämättä niin että joogan kulussa törmätään triggereihin ja sitten on kysymys siitä kuinka tilannetta hallitaan. Traumajoogassa uhri kohtaa itseään. Ällistyykin itsestään ja arkeologisista kerrostumistaan. Traumajooga tulisi nähdä uhrin ja ohjaajan yhteisenä seikkailuna ja menneiden tapahtumien ymmärtämisenä yhdessä. Se on rankkaa eikä se ole voimisteluposeerailua. - Mutta toivon tulevani ymmärretyksi. Maailmassa on niin hienoa kun suurin osa ihmisistä eivät ole traumatisoituneita tämän blogin tarkoittamassa syvyydessä. - Elämän ilo saa näkyä erilaisina ihmiskehon ojenteluina.