Käytin urani aikana minää menetelmänä en itseni päämääränä. Kerroin itsestäni tietoja, jos arvelin siitä olevan voimaannuttamisen kannalta toiselle ihmisellä hyötyä. - Tahdon täälläkin edustaa jonkinlaista blogistin joukko-oppia. Siis jos minäkirjoitus voisi kohdentua toisiin ihmisiin näkökulmia avaten niin silloin käytän sanaa minä. Edustamaan monia. - Kirjoitetun sanan minä takana on yksityisempi minä. Sellaistakin mitä on hyvin vaikea sanallistaa. - Kun kirjoitan, että olen ollut psykoosissa niin tahdon sanallistaa psykoosissa olleiden elämäntilannetta, joka on monin tavoin vaikea. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. - Sosiaalinen puitteisto lyö hullun leimaa omalla ehkä hyvinkin karkealla käsittämisellään. Ympäristö tahtoo suojella itseään ja sen se tekee ottamalla etäisyyttä ja eroa. - Psykoosin aikana itsemurhariski on korkea. Voinee ajatella, että se on erityisen korkea silloin kun ihminen alkaa toipua psykoosistaan. Kon todellisuudentaju palautuu. Kun alkaa työ sen käsittämiseksi, että kuuluu psykoosin läpikäyneiden ihmisten joukkoon. - Eteen tulee syrjäytymisen vaara, jonka osa on itsensä syrjäyttäminen. Jää vapaaehtoisesti sivuun. - Minää menetelmänä käyttäen yritän tuoda valoa tähän tilanteeseen esimerkiksi puhumalla kristillisestä kilvoitteluelämästä mihin kytkeytyvät koettelemuksetkin. Hyvin suuret koettelemukset ja menetykset. - Totta kai vastustan kovuus- ja hylkäämisyhteiskuntaa. - Psykoosistakin on mahdollista kuntoutua elämänlaadun kannalta riittävään toimintakykyyn.