Tässä äkisti voidaan tarkastella japanilaisia, amerikkalaisia ja suomalaisia. - Näiden kansojen ilmastokokemushistoria on erilainen. Jos ajatellaan suomalaisia ja amerikkalaisia niin me käsitämme sanan myrsky eri tavalla. Amerikkalaisille myrsky jatkuu hirmumyrskyyn saakka. Heillä on luissaan ja ytimissään tieto siitä mitä myrsky merkitsee kun se yltyy hirmumyrskyksi. - Tulvan käsite on erilainen suomalaisille ja japanilaisille. Meille se tarkoittaa tulvivia jokia, joista on omat hankaluutensa. Japanilaisille tulva merkitsee veden vyöryntää tsunamimittoihin saakka. Amerikkalaisilla ja japanilaisilla on annettavaa meille säiden ääri-ilmiöihin liittyen. - Suomalaisten ilmastokokemushistoria tulee väistämättä muuttumaan ilmastonmuutoksen myötä. Kesä 2018 kertoi siitä salamaiskuineen samoin kuin viimeisin tuulimyrsky. - Asioita voi suhteuttaa kun tutkii globaalisti erilaisia ilmastollisia tapahtumia ja yhteiskuntien yrityksiä selviytyä niistä.