Eräs - aika lievä - ilmaisu sille mitä DID tarkoittaa on se, että DID-ihminen on ankeutettu ihminen. Vihollinen on päässyt hänen sisälleen ja se onkin ollut vihollisen tahto. - DID-ihmisen itsenäisyys on nujerrettu. Siellä missä on rakkautta ja rohkaisua ei ole DID-ilmiötä. DID-ihminen ei ole elämään saateltu ihminen. DID-ihmisen assosioitunut persoona on nujerrettu niin, että on syntynyt dissosiaatio. DID-ilmiössä erilaisia eriytyneitä persoonan osia, jotka ovat levottomassa suhteessa keskenään. - Niin, tutun valinta. Ihmiset valitsevat tuttua. - Mikäli ankeuttaminen on tuttua kuten DID-ihmiselle se on niin silloin hän valitsee siis suorastaan valitsee olosuhteet missä hän tulee ankeutetuksi. - DID-ihmisiä löytää ankeista parisuhteista. DID-ihmiselle on tuttua pahan voiman läheisyys ja siksi on tuttua, jos puoliso on kaltoinkohteleva ankeuttajayksilö. - DID-ihminen voi valittaa työpaikkakiusaamisesta jos häntä kiusataan mutta samalla kiusaaminen on tuttua. - Hän ei ehkä osaa ponnistella päästääkseen pois työpaikalta missä on kiusattu. Hän jää kiusatuksi. - Aito rakkaus on DID-ihmiselle erittäin hämmentävä asia. Ahdistavakin asia. Hän ei pysty sitä oikein käsittelemään. Hän epäilee petosta. Hän ajattelee, että kohta rakkauden alta paljastuvat hirviön kasvot ja silloin hän taas on tutussa tilanteessa. On turvatonta olla oloissa missä tulee välitetyksi eikä petosta ilmene.