Trauman uhrin vapaa tahto on riistetty. Hän ei tahdo sitä mitä hänelle tehdään. Uhri on alistettu. Ehkä toistuvasti monin keinoin. Hän elää monenlaisten keinojen kohteena. Ehkä uhri koko elämänsä joutuu kamppailemaan tietääkseen mitä vapaus on maailman olosuhteissa missä vapaus on eri tavoin rajattu. Trauman uhri on joutunut mahdollisesti monestikin käynyt läpi prosessia säikähtäminen > taistelu > pako > JÄHMETTYMINEN. - Mutta mitä prosessia tekijä käy läpi? Ainakin tätä: ajatukset > RATKAISEVA PÄÄTÖS > teot. - Ajattelen että ajatuksilleen ihminen ei oikein mahda mitään. On valitettavaa, että joillakin on sellaisia ajatuksia kuin on. Mutta ajatuksista ei mennä suoraan tekoihin vaan niitä edeltää jonkinlainen harkinta, jolloin tehdään toimintapäätös ja sitten alkaa toiminta. - Syyllisyyteen ei ajauduta vaan tekijä päättää tehdä traumaattiset teot, jotka johtavat uhrin kohdalle massiivisiinkin seurauksiin. - Miten vapaa tahto ja sen käsite liittyy tekijän päätöksentekoon? Sitä täytyy tutkia esimerkiksi aivotutkimuksen keinoin. Joka tapauksessa juridisesti pohtien teot mihin tässä blogissa viittaan ovat harkittuja tekoja. - Tekijä olisi voinut harkita toisinkin mutta kun hän ei päättänyt toisin syntyi tekoja, joita tulee tarkastella rikoslainkin valossa.