Rauhan eteen täytyy joskus tehdä töitä. - Jos jollekin lukijalleni jokin muu kuin rauha on pääarvo niin hänen tuskin kannattaa jatkaa lukemista. - Tahtoisin elää rauhassa. Käydä läpi surujanikin rauhassa. - Alla kirjoitan mikromaailmoista ja suurista muodoista. - Rauhan edellytyksenä on se, että mikromaailmat ja suuret muodot ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa. - Koko ajan on hellittämättä tarkkailtava mikromaailmoja ja hellittämättä tajuttava ja oivallettava mitä suuria muotoja todellisuuteen ilmaantuu. - Niistä on kirjoitettava. Tieteessä ja taiteessa.