Meillä jokaisella on oikeus mahdollisimman turvalliseen mikromaailmaan. Mikromaailma on jokaisen oma elämisen piiri. - Kun mikromaailma erkaantuu todellisuuden suurista muodoista niin olen käyttänyt siitä ilmaisua onnellisuuskupla. - Lähtökohdittain sosiologiksi kouluttautuneena olen ollut herkeämätön todellisuuden suurten muotojen etsijä. - Käsitteistössäni ihmistsunami on suuri muoto. Se kertoo siitä mitä ihmispopulaation määrä on kehittynyt ajanlaskumme alusta nykyhetkeen ja miten sen ennustetaan kasvavan tästä hetkestä eteenpäin. - Ihmisten määrä suhteessa aikaan paperille piirrettynä muodostaa tsunamiaallon. - Meidän mikromaailmamme ovat sidottuja tähän tsunamiaaltoon. - Muodostuu tavalla tai toisella väistämätön vuorovaikutus. - Ihmistsunami syntyy mikromaailmoissa tehtyjen ratkaisujen perusteella. Se on summa. Se on elävä voima, jonka vaikuttavuutta voitaneen laskea luonnontieteellisin laskentavälinein. - Näin ajatteluni etenee aina summaten. - Jos näen samassa tilassa kaksikymmentä ihmistä niin mietin mikä heille on yhteistä. Enemmänkin sitä mikä on yhteistä kuin eroja. Yhteistä on esimerkiksi juomaveden tarve, tarve syömiseen, tarve lämpimään paikkaan missä nukkua. On olemassa näin ollen perustarpeita. - Perustarpeet ovat suuri muoto. - Silloin kun perustarpeet eivät tyydyty yhteiskunnan kiinteys ja toimivuus ovat vaarassa. Silloin alkaa etuilu ja taistelu niukkuudesta.