Kysymys tyylitajusta on suurin piirtein sama kuin kysymys arvokkuudesta. - Muuten sievistely ja koristeellinen kiemurtelu ei ole tyylitajuista. - On erilaisia ulottuvuuksia. - Esimerkiksi seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ulottuvuudet. Niillä tarkastellaan niille leimallisia kysymyksiä. Tyylitaju on oma ulottuvuutensa. - Arvelen etsiväni kaikista todellisuuden ilmiöistä tätä nykyä nimenomaan tätä ulottuvuutta. - Tyylitaju on todellisuudentajua. Se on tilanteeseen sopivuutta. Se ei mene yli eikä ali. - Omiin tyylitajun rikkomuksiin voi aiheellisesti liittää sellaiset käsitteet kuin häpeä ja katumus. - Meidän aikamme ei ole korostetusti häpeän tai katumuksen aikaa. Enemmänkin se on häpeämättömyyden ja katumattomuuden aikaa. Siellä missä häpeämättömyys ja katumattomuus vallitsevat tapahtuu myös oikeutuksia, jotka aiheuttavat uhrille traumatisoitumisen pitkäaikaisseurauksia. Irvokkuus pesii tyylitajun tuolla puolen.