Otsikon sanapari on ajatteluni kannalta tärkeä. Ei voi olla uhria ilman keinottomuutta ja tervehtyminen on hyvinvointiin johtavien keinojen saamista. - Yhteiskunta järjestelmänä saattaa ajautua keinottomuuteen ja realismin vaatimukset edellyttävät sitä, että yhteiskunnalla säilyy keinoja. - Keinottomuus ei ole arvopäämäärä mutta oikeudenmukaiset ja rehelliset sekä käytettävissä olevat keinot ovat sitä. - Keinot liittyvät myös elämän tarkoitukseen. - Minä eläkeläisenä nyt mietin kuinka voisin edistää eri tavoin keinojen yhteiskuntaa omasta asemastani päin.