Tämä on tehokas peliasenne tämä. - Ei ota kantaa. En ota kantaa. En ilmaise kannanottoa. Ei kuulu minulle. - Ilmastonmuutos tapahtuu globaalisti ja se pakottaa ottamaan kantaa, koska se on sen luonne ja olemus. Ilmastonmuutos tunkeutuu kaikkeen kaikkialla. Äärimmäiset sääolosuhteet pakottavat ottamaan kantaa. Ne asettavat mielitekoja uuteen järjestykseen. Ilmastonmuutos kaivaa ihmisyksilöitä esiin onnellisuuspoteroista missä ei ole otettu kantaa. Ei sellaista kantaa, joka olisi vastarintaliike. Ei ole asettauduttu vastaan. On purjehdittu en ota kantaa -purjein suoraan repivimpään myrskyyn.