Sisäistä paranemistyötä on tehtävä. Paranemistyö on terapiatyötä ja olen siinä käsityksessä, että kovin vähän siihen löytyy apua Suomen maasta. Oikeanlaista täsmäapua. Tai sitten apu on liian suurella rahalla ostettavissa. Moniin ongelmiin ajautuneella uhrilla ei ole siihen varaa. - Ilmiötä DID ei voi olla olemassa ilman uhrin käsitettä. Ilmiön DID aiheuttaa aina ulkoinen voima. DID ei ole sisäsyntyinen asia. DID näkyy oirekimppuna... mukana on masennusta, paniikkitiloja, joskus skitsofreenisiä piirteitä... - Mutta uhri pystyy etenemään eheytymisen siis paranemisen suunnassa. Töitä se vaatii. - Ihmissuhteet ovat vaikea asia DID-ihmiselle. Joko ihmissuhteita on hyvin vähän tai ei lainkaan tai ihmissuhteet ovat sarja epäonnistumisia. - Käy kummallisella tavalla niinkin, että DID-ihminen ajautuu ihmissuhteisiin missä on kaltoinkohtelua. DID-ihminen menee sinne minne ei pitäisi mennä. Mitä täytyisi välttää. Aina ja aina hänen lähellään on vahingollisia ja vaarallisia ihmisiä. - Osa toipumista on uskaltautuminen ihmissuhteisiin mutta uudistunein perustein. On helppoa kartella ihmissuhteita. - Ihmissuhteet ovat kuitenkin elämän hyvyyttä ja valoa silloin kun ihmissuhteet ovat oikeanlaisia. - Ihmissuhteita pitäisi harjoitella.