Asioita on mahdollista tarkastella filosofin tyyneydellä. Jos on. - DID-ihminen joutuu tarkastelemaan filosofian peruskysymyksiä kaikkea muuta kuin tyyneydellä. - Mitä todellisuus on? Mitä on minun todellisuuteni? Mitä arvot ovat? Mitä on hyvä? Mitä on paha? Mitä ihminen on? Miksi on kärsimystä? Mihin varmuus perustuu? Mikä on elämän tarkoitus?