Ihmisen pitää olla suuri mutta ihmisen ei pidä olla mahtipontinen. - On uskallettava katsoa olemisen tuulilasiin vaikka vilkaisut peruutuspeiliinkin ovat tärkeitä. - Kun uppoutuu peruutuspeiliin alkaa täyttää rihkamaihmisen profiilia. - Tämä ei tarkoita historian hylkäämistä. Jos ajatellaan ortodoksisen kristillisyyden historiaa niin löytyy kilvoittelijoita, joiden sanoma on ajankohtainen. Se tulee yhä ajankohtaisemmaksi. Jos emme sopeudu vapaaehtoiseen askeesiin niin joudumme pakkoaskeesiin. Se saattaa olla seurausta yhteiskunnallisten huoltojärjestelmien luhistumisesta äkkiarvaamatta. - Maailman tila on huomattavasti vaikeampi kuin miten siitä valtamediat tiedottavat. Ne hyssyttelevät. Ne eivät avaa näkymiä siten kuin pitäisi. Ne mahdollistavat rihkamaihmisyyttä. Rihkamajoulunaikaa. - Ihmisen suuruus on pyrkiä päivittämään havahtuneesti olosuhteensa. Jos tässä auttaa hengellinen vakaumus niin hyvä. Markkinat pitävät ihmismonisteista. Ne tahtovat massojen ostovoimaa ja ostotahtoa. Markkinat eivät ikinä nosta ihmistä pois rihkamaihmisyydestä. Ne tahtovat rihkamaihmisten kyynelöintiä ja tunnelmointia ja liikutusta rihkaman ääressä. Ne tahtovat rihkamajoulua. Ne tahtovat rihkamajoulua rihkamaihmisille. Ja totta vieköön rihkamaihmiset kuvittelevat hanget korkeat nietokset sinnekin missä ilmastonmuutoksen jyräävät lait ovat ne lopullisesti sulattaneet.