Psykoosi on merkki siitä, että potilaalla on traumatausta. Ainoa mielekäs kysymys tähän liittyen on: "Ainako?" Psykoosi huipentaa rajattomuuden kokemuksen. Psykoosissa ihminen aisteillaan kokee sitä mitä hän ei tahdo aistia. Näyt vyöryvät, äänet vyöryvät, tuntoaistiin liittyvät kokemukset vyöryvät... psykoosi on täydellistä puolustuskyvyttömyyttä. - Olen valmis liittymään niihin ajattelijoihin, jotka etsivät psykoosin selitystä traumataustasta päin. - Traumahistoria tarkoittaa sitä, että joku tai jotkut ovat TODELLA kerran ylittäneet uhrin rajat. Se merkitsee fyysisen ja henkisen väkivallan tarinoita. Niiden kertomuksia. Jollain tavoin mieli sitten rakentaa todellisuuden kertomuksista huipentuman mitä nimitetään psykoosiksi. - Tämä merkitsee sellaistakin ajatelmaa, että psykoosi ei kerrokaan mielen heikkoudesta vaan alkuperältään vahvan mielen murtamisesta. Mieli on murrettu toisen ihmisen tai toisten ihmisten toimin! Mieli on pikku hiljaa pommitettu rikki kuten linnan muuri johon ylivoimainen ulkopuolinen vihollinen iskee. - Psykoosin alkuperä näin ollen on uhriutumisessa ja sosiaalisessa kentässä. - No niin, tästä olisi hyvä päästä keskustelemaan mielen ammattilaisten kanssa.