Tämä blogi asettautuu kaikenlaista kaltoinkohtelua vastaan. - Suojelu, turvallisuus. Ne ovat sanojani. Tänään kohtelemme kaltoin elonkehää. Se saattaa vastata siihen oksentamalla ulos ihmisen. Jos ihminen ei sovi  meininkeihin niin se on näkemiin ihmiselle. - Tällä hetkellä ihminen kohtelee kaltoin elonkehää. Mihinkähän se päättyy? Siis ei ole mitään epäselvyyttä siitä etteikö ihminen kohtele kaltoin elonkehää. Sen ihminen tekee. Se tapahtuu joka hetki. Mutta mihin se päättyy? Se kiinnostaa minua. Kun ohjelmallinen kaltoinkohtelu jatkuu niin mikä on sen seuraus? Joka päivä ihmisolento kohtelee kaltoin elonkehää. Mihin se päättyy? Mikä on seuraus? Mikä on vastaus? Mikä on kaltoinkohdellun vastaus? Mikä on kaltoinkohdellun voima?