Mitä alla kirjoitan on niin kuin on. - Mutta tietenkin tähän blogiin liittyy traumaviesti. Mietin tarkoin mitä jatkossa kirjoitan traumoista. Kirjoitan. Traumoihin liittyy sellainen ilmiö kuin elävä kuollut. - Ihminen on toisen ihmisen tai toisten ihmisten tekojen seurauksena traumatisoitunut niin, ettei ole liioittelua käyttää hänestä ilmaisua elävä kuollut. Uhri on kuollut mahdollisuuksilleen, tavoitteilleen, pyrkimyksilleen. Hänestä tulee salpautunut elämän välttelijä. Hän vetäytyy, hän karttaa, hän menee pois. Hän ei pysty elämään, koska traumatisoituminen on tehnyt hänestä elävän kuolleen. Hän voi täyttää kuta kuinkin roolejaan. Mutta tämä roolien täyttäminen ei tee hänestä elävää. Elävältä kuolleelta on tapettu rakkaus elämään. Rakkaus elossa olemiseen. - Toinen ihminen tai toiset ihmiset ovat saaneet sen aikaiseksi. Ihmiskäärmeet ovat saaneet sen aikaiseksi. - On lieroja, jotka jättävät uhrinsa näennäisesti eloon koska se on HEILLE edullista. Uhriaan he eivät ajattele.