Tänään puhutaan ilmastonmuutoksesta ja maapallon lämpötilan kohoamisesta ja keinoista estää lämpötilan kohoaminen. - Missään ei oikein keskustella siitä, onko ilmastonmuutokseen sisäänkirjoitettu jokin oleellinen tavoite. Mikä on ilmstonmuutoksen päämäärä? Miten ilmastonmuutosta tulisi lukea? Mikä sanoma ilmastonmuutokseen sisältyy? Näitä ei mediassa pohdita. Käsite ilmastonmuutos leijuu ilmassa. - Kun maapallolla on paleontologien työnä tunnistettu viisi aikaisempaa sukupuuttoa niin ilmastonmuutokseen saattaa olla kirjoitettuna, että kuudes sukupuutto on alkanut. Toisin sanoen voisi kirjoittaa niinkin, että suuri puhdistus on alkanut. Elonkehä ravistelee itseään ja ihminen tippuu sieltä pois. Ihmisen aika on takana kuten monen muunkin olennon. Kulttuuriset merkkimme ja historialliset saavutuksemme jäävät menneisyyteen. Ne peittyvät syvyyksien kerroksiin mistä ne ehkä löytää joskus aikanaan olento, joka ilmaantuu ihmisen jälkeen. Viiteen tapahtuneeseen sukupuuttoon on merkitty sanoma: elämä ei pääty sinänsä sukupuuttojen jälkeen. Koetun suuren sukupuuttoaallon jälkeen elämä nousee uusin ilmenemismuodoin. - Tässä blogissa alusta alkaen olen korostanut ARVOKKUUDEN PERIAATETTA. Loppuun saakka ihmisen pitäisi olla arvokas parhaimman olemuksensa tähden. Me emme ehkä kykene estämään sukupuuttoaallon kaaosta maailmanlopun näkymineen mutta meidän on täytettävä mittamme pahimmassakin. Olen korostanut TURVALLISUUDEN PERIAATETTA. Ihmisen täytyy turvata toista ihmistä loppuun saakka. - Koska olen tietoinen henkimaailman olemassaolosta niin se vie ajatukseni sinne minne materiaaliset sattumukset kuten sukupuutto ei ulotu. Suhteessa henkimaailmaan on toivoni ja vastuuni ja paineeni.