Täytyy kai aina palata myös terapiakysymyksiin. - Radiossa tulee ohjelmaa nuorten mielenterveysongelmista, jolloin tietysti törmätään myös nuorten traumatisoitumiseen. Yleensä ottaen koko ajan olen noussut blogimitoin barrikadille sen puolesta, että maassamme pitää olla toimivia hoitoketjuja. - Se tarkoittaa sitä, että on ongelmien tunnistajia. Se merkitsee ensivaiheen kohtaamista. Mutta ei ole suinkaan niin, että ongelmien tunnistaja riittää. Ammattilainen tunnistaa osaamisensa rajat ja sitten hän ohjaa asiakastaan eteenpäin seuraaville portaille. - Syvästi traumatisoituneelle ihmiselle pelkkä keskustelu ei ole riittävää. Hän tarvitsee traumatiedon erityisosaajaa ja osaajia. Terapia on prosessi mitä traumatieto ohjaa. - Aivan oleellinen käsite siten on hoitoketju. Nuoret parhaimmillaan hyvinkin voivat kohdata ongelmien tunnistajia. Mutta kuinka hoitoketjut pelaavat? Moniammatillinen ketjuuntunut yhteistyö ammattilaisten kesken. Toisin sanoen vaikka kuinka lisättäisiin resursseja ongelmien tunnistamisen tasolle niin ei päästä maaliin silloin kun asiakkaassa on traumatisoitumisen pitkäaikaisseurauksia. - On ymmärrettävä, että asiakas ei välttämättä osaa vaatia sitä mikä on hänelle hyväksi.