Kirjoitin poistamissani kirjoituksissa valtaisasti dissosiaatiosta ja dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä, monipersoonailmiöstä. - Koskaan en kuitenkaan kirjoittanut siitä, että mielestäni ihminen myös tarvitsee dissosiaatiota. - Mielikuvitus ja fantasiointi on dissosiaatiota. Me voimme vapautua mielikuvituksen avulla. - Kun joku luulee että olemme läsnä niin olemmekin kaukana sinne minne mielikuvitus on meidät vienyt. - Romaankirjallisuus lähtee siitä, että kirjoittajalla on mielikuvitusta ja lukijalla on mielikuvitusta. Muutoin romaanikirjallisuuden ilmiö on mahdoton. Kirjailija ilmaisee näkynsä sanoin ja lukija muuttaa sanat mielikuvituksensa näkymiksi. - Traumatisoitumisessa on kyse siitä, että ihminen ei pysty rentoutumaan mielikuvituksen aktiin. Hän on häiritty ja vainottu sillä muistiaineksella mikä sisältyy amnesiaan. - Amnesian olettamaan.