Ajattelen, että liikun blogissani pääsääntöisesti kolmella tiellä. - Yksi tie on aikakauden kritiikki. Yritys vaatia ihmisen idean toteutumista siten kuin se on mahdollista. - Yksi tie on traumatie. Se on traumatyötä. Se on elämän uudelleenkäsikirjoittamista sen tiedon varassa minkä on tiedoksi käsittänyt silläkin oletuksella, että se olisi harhatietoa. - Kolmas tie on luovan toiminnan tie. Mielikuvitusihmisen tie silloinkin kun mielikuvituksen rasitteena on traumatisoitumiseen liittyvä pään kuvasto.