Oman kohtaloni perustaltakin koko ajan nousevat esiin arvojen kysymykset. Filosofia saattaa vaikka kuinka monimutkaistaa asioita. Katson ilmastonmuutoksen ja ihmistsunamin paineessa, että jos on olemassa jokin pelastautumissuunnitelma niin sen aika on NYT. - Arvokkuuteen liittyvät arvokkuuden arvot ja irvokkuuteen liittyvät irvokkuuden arvot. Ne ovat vastakkain. Tärkeysjärjestykseen liittyvät tärkeysjärjestyksen arvot. Törkeysjärjestykseen liittyvät törkeysjärjestyksen arvot. On meneillään arvotaistelu. Aina on ollut meneillään arvotaistelu. - Ihmisen kahlehtimaton vapaus lisääntyä niin, että muodostuu ihmistsunami on törkeysjärjestyksen arvo. - Synnyttämisen hillitseminen on tärkeysjärjestyksen arvo. Jokaisen syntyneen ihmisen suojeleminen ja elinmahdollisuuksien antaminen on tärkeysjärjestyksen arvo. Kulutusjuhlat ovat irvokkuuden arvo. Pienimuotoistaminen toisin sanoen askeettisuuden ihanne on arvokkuuden arvo. - Ajatus että ei olisi ihmisyyteen liittyviä perustarpeista nousevia kaikkia koskevia arvoja on irvokkuuden arvo. Esimerkiksi ajatus siitä, että joillekin ikään kuin luontevasti kuuluu asunnottomuus on irvokkuuden arvoperustaan kuuluvaa. - Ajatus siitä, että ihmisellä on loputon oikeus hyödyntää elonkehää välineenä on törkeysjärjestyksen arvo. - Ilmastosotaan liittyy arvojen sota. Sekin on meneillään.