Kun tehdään jako kahteen niin ihmiset voidaan jakaa alistajiin ja nostajiin. - Minun tekisi mieleni väittää, että minulla on nostajan sielu. Se tepsi aikanaan vuosia koulumaailmassa. Mutta minulla omassa elämässäni on ollut alistajia. Joko aika passiivisia alistajia tai sitten voimakkaita alistajia. Passiivinen alistaminen on penseyttä. - Mutta minulla on ollut myös nostajia. Mieleen tulee kansakoulunopettajani ja sotainvalidi Svante J. Huhtala. Aivan valtava nostaja! En nyt luettele nostajiani. Tässä joku nostaja jäisi nimeämättä ja se olisi hänelle loukkaus. - Niin, synkimmälläkin hetkellä ja eräiden faktojen kidutuksessa pitäisi muistaa nostajiaan. Tällä hetkellä toisaalla Suomessa eräs Marjatta-niminen opettaja kuuluu nostajiini. - Alistamisessa on usein kysymys kateellisuudesta ja välineellistämisestä. - Et pysty teoksiin ellei sinulla ole nostajia. On syytä nöyryyteen ja kiitollisuuteen. - Nostaminen ei aiheuta nostajalle puutostilaa. Hän tekee sen henkisestä rikkaudestaan päin.