Ajattelen, että Pentti Linkola on luonnonaskeetti. Kirjoitan nyt hengellisestä askeettisuudesta. - Olen huolissani niin sanotusti toisenlaisista lapsista ja nuorista. Heillä on veto muuhun kuin kulutukseen. He saattavat tuntea suurta tyhjyyttä kaiken kulutuksen keskellä. He masentuvat siinä. He jotenkin tunnistavat toisenlaisuutensa. - Edelleenkin on niin, etten harjoita mitään markkinapuhetta ortodoksisuuden puolesta. Yleensä ottaen markkinapuheet hengellisyydessä eivät kestä. - Itse olen taustaltani täysin luterilainen. Täytyi siis raivata tie kohti ortodoksisuutta. Hankkia tietoa. - Taipaleeni on ollut täynnä kuoppia. Mutta palaan takaisin lähtökohtiini. - Ahdistaa ajatella, että täysin kulutukseen suuntautuneen ja materialistisen perheen piirissä elää siitä poikkeava lapsi. Hänen sielunsa siis haluaa muuta. Ahdistelen pahoin tätä näkyä.