Traumafilmin tapahtumasisältöjen ja traumafilmin näkemisen välissä on pitkä ajanjakso. Jopa monien vuosikymmenten pituinen. Voitaneen sanoa pääsääntöisesti, että traumafilmin näkijä näkee filminsä aivan toisessa paikassa ja toisissa olosuhteissa kuin mihin traumafilmin sisältö sijoittuu. - Tässä käytän traumafilmin sisältöjen ajasta kirjainta A ja traumafilmin näkemisen ajankohdasta kirjainta B. Traumafilmin näkeminen aloittaa sen käsittelyajan, josta käytän merkkinä kirjainta C. - B voi sijoittua aikuisen ihmisen dissosiatiiviseen psykoosiin. Kun ihminen toipuu psykoosista alkaa C. - Vaiheessa C ihminen prosessoi ja yrittää tulkita mitä kerran tapahtui vaiheessa A. - Lienee täysin varmaa, että vaiheen C aikana tulkintaan liittyy virheellisyyttä niin oikeassa kuin traumafilmin nähnyt kaikessa tahtoisikin olla. - Tulkinta tapahtuu niiden tulkintakykyjen varassa, joita tulkitsijalla on vaiheessa C. Tulkitsija kysyy: "Mitä olen nähnyt? Mikä minussa viritti kauhun? Mitä vaiheessa A todella tapahtui?" Tulkinta ja yritys käsikirjoittaa vaiheen A tapahtumat tuottavat virheellisyyttä käsikirjoitukseen. - Tulkitsija yrittää profiloida itseään ja tulkitsija yrittää profiloida myös tekijää tai tekijöitä. Arvelen, että tässä on mahdollisuus tosiaan suuriin virheellisyyksiin ja siksi traumafilmin sisältöä ei pidä avata. Ei ainakaan puhua siitä muuta kuin vaitiolovelvollisille ammattiauttajille. - Traumafilmi virittää epäilyksen. Se on sivuuttamaton. Ketä näkijä profiloi tekijäksi on näkijän mielessä mahdollinen tekijä. - Tekijöitä ei välttämättä ole ainoastaan yksi vaan useitakin. - Asia on ilmaistavissa siten, että näkijän sisäisessä mielen maisemassa mahdollinen tekijä on myös todennäköinen tekijä. - Mahdollinen tai todennäköinen tekijä tietenkin liittyy kaikkeen siihen ainekseen mitä näkijä pystyy tekijästä saamaan tietoon. Uudelleen puntaroituun tietoon. - Mieli pyrkii sijoittamaan traumafilmin elämän kokonaisuuteen. Se on aikomusta ymmärtää oman elämän kokonaisuus. On sanottavissa niinkin, että se johon ei ennen traumafilmin näkemistä liittynyt epäilystä tulee epäillyksi ja jää epäillyksi.