Pitäisi kaiketi tänään täsmentää, että on diagnosoitava traumaperäinen ADHD, traumaperäinen paniikkihäiriö, traumaperäinen masennus... Kaikki eivät tee diagnooseja, mutta monet ihmisen kohtaamistyössään ovat velvollisia tunnistamaan ongelmia. - Otetaan esimerkkinä peruskoulun opettaja. Hänellä on opetusvelvollisuus, mutta hän ammatissaan myös kasvattaa ja näkee kasvua. Hän on tekemisissä kasvavien lasten ja heidän kehytyksensä kanssa. - Tässä blogissa nostan esiin kohtaamistyötä tekeville velvoitetta laajentaa ymmärrystään ja oivallustaan. - Traumateemaa täytyy kuljettaa ajatuksissa mukana, mutta tietenkin on tajuttava mitä merkitsee hienovaraisuus ja arvokas kohtelu silloin kun epäilee ongelmia traumojen maastossa. - Lapset ovat lastensuojelun kohteita. - Oma ahdistus ja epäilys ovat tärkeitä mittareita. - Koko ajan tuon esiin, että viittaan traumoihin, joissa toinen ihminen tavalla tai toisella ja monellakin tavalla alistaa toisen ihmisen. Alistaja on puolustuskykyinen ja verbaalisestikin osaava mitä alistettu ei ole. - Kaikilta kohtaamistyötä tekeviltä vaaditaan rohkeutta arvioida huolen ilmenemiskenttä koko laajuudessaan traumat mukaan lukien.