Tänäänkin sotilaita palaa eri puolilla maailmaa sotilaallisista tapahtumista traumatisoituneina. - Heillä saattaa olla amnestisuutta, mutta joka tapauksessa nämä sotilaat tietävät traumansa teeman. Heille on sotilaallisissa tehtävissä tapahtunut sellaista mikä on johtanut trauman syntymiseen. - Alla kerron paikka paikoin Michellen tarinan. Tämä Michelle ei tiedä, että hänen traumaattinen teemansa liittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskaamiseen. - Michelle ei siis tiedä miksi hänen on äkisti niin täydellisen paha olla. Hän säikkyy ja ihmettelee itseään. - Käsittelemättömän amnesian muotokuvaan kuuluu se, että se ei milloinkaan historioidu ellei se tule tietoisuuteen. - Traumatyön perusta Michellen tapauksessa on se, että hän jotenkin pääsee traumaattisten tapahtumien ytimeen. - Elämä Michellen ympärillä menee menojaan, aika menee menojaan. Mutta amnesian sulun takana oleva aines on jatkuvasti aktiivista. Tämä aktiivinen aines tuikahtelee paniikkeina erilaisten muistuttajatriggereiden läheisyydessä.