Sotekeskustelun yhteydessä nostaisin esiin otsikon kaksi käsitettä. Kokonaisuutena voisi kysyä: miten soteuudistus valvoo kansalaisen etua? Tässä blogissa kysytään aivan erityisesti, ketkä valvovat traumatisoituneiden ihmisten etua? Mikä on palveluprosessien nykyisyys ja tulevaisuus. Saavatko traumatisoituneet ihmiset sitä mikä on heille tarpeen? - Näitä kysymyksiähän pääsee kohta esittämään kansanedustajaehdokkailta. - Palveluohjaus eri muodoissaan on välttämätöntä. Kaikkea palveluohjausta ei missään tapauksessa saa siirtää sähköiseen muotoon. Ihminen tarvitsee aktiivista palveluohjausta silloin kun hänen toimintakykynsä on puutteellinen. Ihmisen tulee ohjata ihmistä. Ammattitaidolla ja osaavuudella. Asiakkuudesta ei pidä yhteiskunnassa maalata väärää kuvaa. Joskus ihminen omalla aktiivisuudellaan löytää tarvitsemansa palvelut, mutta ei aina. - Esimerkiksi syvä masennustila tarkoittaa lamaantumista, energiavajetta, jonka vallassa se mitä tarvitaan ei löydy. Ihminen ei pysty motorisoimaan itseään. - Tässä blogissa viittaan erityisammattitaitoon, jota traumojen hoitaminen edellyttää. Silloin ammattilaisen yleinen eläytymiskyky on vasta lähtökohta.