Viittaan täällä tekoihin, joista ei voida tehdä mitä? Niistä ei voida tehdä esimerkiksi elokuvia, koska näitä tekoja ei voida näyttää elokuvissa. Ne ovat niin kiellettyjä tekoja. Silti ne ovat tekoja joita tehdään. Nämä teot tapahtuvat ihmisdemonien tekeminä. Demoni on vallannut tekijän tai että tekijä on yhtä kuin demoni. - Demoni tahtoo vääristellä ja manipuloida ja osoittaa uhrin syylliseksi. - Demoni ei kadu. On tekijöitä, jotka suuttuvat, jos he jäävät kiinni. Mutta katumus ei ilmene tekijässä. Hän on vihainen koska jää kiinni. - Minussa näin ortodoksikristittynä armo ja katumusrukous liittyvät toisiinsa. Koska oma traumafilmini liittyy vahvasti amnesiaan, traumaattiseen unohdukseen, niin tietenkin kadun, jos syyllistän sitä mitä ei ole oikeutettua syyllistää. Jumala, armahda!