Bessel van der Kolk kirjoittaa teoksessaan Jäljet kehossa seuraavasti: "Nykyään on saatavilla laajoja qEEG- tietokantoja, jotka kuvaavat sekä normaalia että poikkeavaa aivojen sähköistä toimintaa. Niinpä voimme verrata potilaiden qEEG:tä tuhansien toisten, vastaavista ongelmista kärsivien aivosähkökarttoihin --- Monissa diagnooseissa mainitut mielentilat --- liittyvät tietynlaisiin kvantitatiivisessa EEG:ssä näkyviiin aivosähkökäyriin." Maallikon järkeni mukaan tässä nyt kai pitäisi olla eräs keino avata kehomuistia vaikka ehdottomaan näyttöön tapahtumien kulusta ei päästäisikään. - Kun amnestinen ihminen pähkäilee sisäisen traumafilminsä totuusarvoa niin hänen tutkittua aivosähkökäyräänsä voitaisiin verrata aivosähkökäyriin koskien sellaisia trauman uhreja, joiden traumatapahtumat ovat tulleet todennetuiksi. - Tällöin ihminen saisi suuntaviittoja siitä minkälaista apua hän tarvitsee. - Tässä blogissa minua siis kaiken aikaa eniten kiinnostaa uhrin tai mahdollisen uhrin problematiikka enemmän kuin rikosoikeus.