Miksi ihminen puhuu kilvoittelusta? - Minussa on herännyt tyytymättömyys vaikutteita kohtaan. Ihminen on aistiensa suunnassa ja palvoo aistejaan. Yhä uusia aistivaikutelmia tarvitaan. Demonisaatio ilmenee kaiken tsunamina. Tsunamimalli on tapahtumien kulun perusmalli. Tämän päivän lapset sosiaalistetaan hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta vaikutelmien tsunamiin.

Ajattelen kilvoittelijoita kaikkina aikoina Pyhän Levollisuuden Tavoittelijoina.

Silloin ihminen kristillisen tradition tukemana, ohjaamana ja auttamana menee itseensä.

Kilvoittelijassa on suuri tyytymättömyys. Hän etsii muutosta. Hän etsii lepoa synneistään ja maailman ahminnasta.