Joku voisi kysyä minulta: edustatko muutosvastarintaa.

En suinkaan! Edustan kaikessa muutosoptimismia.

Muutoksessa on mahdollisuutemme.

En pidä ihmisistä, jotka ehkä tahtoisivat muistuttaa minua menneistä vaiheistani. Menneet ovat menneitä. Minä olen muuttunut. Kuulkaa nykyisyyttäni.

Globaalisti ajatellen taloudellinen kasvu ja sen myötä kulutus ovat megatrendejä. Niiden myötäily ei edusta muutosta.

Askeettinen elämäntapa siihen nähden edustaa muutosta.

Parsinta on paiskomiseen nähden muutosta.

On keksitty jatkuva laitteiden päivitysversioiden tarve.

Lapsille kolme vuotta vanha laite on vanha. Siitä on päästävä eroon ja hankittava uusi. Vanha paiskataan ojaan.

Mehän elämme suunnitellun vanhentumisen aikaa.

Kasvu ja kulutus eivät ole mahdollisia ilman suunniteltua vanhentumista.

Kaipaan tosiaankin muutosta. Elonkehän mahsollisuuksiin nähden realistista muutosta.