Laillista on kaikki se mitä laki ei kiellä. - Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen käsitys hyvästä ja pahasta. Yhteisöissä voi olla useita moraalikoosteita.

Moraalilla on myös historia. Moraalilla on todellisuudentaju. - Minä peräänkuulutan moraalin muutosta.

Tänään on laillista tehdä sellaisia tekoja, jotka syövät pois tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. - Ja jos Stephen Hawkingin viimeisin ajatus - ihmiskunnan on löydettävä uusi elinkelpoinen planeetta sadan vuoden aikana - on totta niin on enää turha puhua tulevista sukupolvista. Täytyy keskittyä puhumaan tämän hetken lasten elinmahdollisuuksista silloin kun he muuten olisivat parhaassa aikuisuudessaan.

Laki sallii elonkehälle tuhoisan kasvupolitiikan. - Laki sallii myös askeettisen politiikan, mutta se ei edusta ihmisten moraalia.

Jatkuva liikkuminen sen aiheuttamine energiankulutuksineen ja saastuttamisineen sekä luksusasuminen kuuluvat suurimman ihmiskunnan osan hyvän näkymiin.

Laki sallii sellaista uskonnollista ajattelua, jonka seuraukset edistävät elonkehän resurssien ylittämistä ja kaaosta.

Kaaoksessa nousee esiin väkivalta ja väkivaltaa vastaan kaikin tavoin olen.

Minä en hyväksy minkäänlaisia kaltoinkohtelun ja pahoinpitelyn muotoja. Ne ovat minun moraaliani vastaan.