Amnesia tarkoittaa sitä, että ihminen ei muista kauhun sisältöjä. - Elämä saattaa kulua siihen, että reagoi muistuttajiin, triggereihin. Elämästä tulee pakenemista ja outoja panikointeja olosuhteissa, jotka eivät sisällä enää todellista uhkaa.

Ihminen ei pääse perille pahanolonsa syistä.

Vaientaminen tarkoittaa sitä, että uhkailemalla vaiennettu vaikenee. - Vaiennettu tietää mistä hän vaikenee.

Amnesia on vaikenemista, jossa vaikenija ei tiedä mistä hän vaikenee.

Ellei amnesia purkaudu - ja juuri sellaisena purkaustapahtumana näen dissosiatiivisen psykoosin.

Jos uhkailija on elossa niin hän varmastikin tarkkailee vaientamaansa uhria. - Hän pelkää, että vaiennettu vuotaa totuuden.

Amnesiaa syntyy pohdintojeni mukaan vain siellä missä vaientaja on tehnyt sellaista, joka johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, jos tulee näyttö.

Amnesia suojaa uhria hajoamiselta. Amnesia antaa elämän jatkuvuudelle mahdollisuuden, mutta amnesia jatkuessaan tukee sitä, että rikosta ei pystytä selvittämään. Ei ehkä koskaan.

Amnesiamekanismi on uhrin puolella ja myös uhria vastaan.