Teen oletuksen - hyvin harvat traumatisoituneet ihmiset päätyvät tarvitsemansa traumaterapian piiriin. Jatkan oletusta - on paljon ammattilaisia, jotka ovat tekemisissä traumatisoituneiden ihmisten kanssa kykenemättä ymmärtämään heitä, kykenemättä auttamaan heitä.

Oletan yhä rohkeasti: monia niin sanottuja ammattiauttajia kuvastanee passiivinen kuunteleminen silloin kun pitäisi kuunnella aktiivisesti ja edistää traumatisoitunutta ihmistä hänen traumatyössään.

On ammattilaisia, joista ei voi missään tapauksessa käyttää nimikettä traumatyöntekijä. - He eivät ole sitä.

Traumatyö perustuu näkemykseen. - Kaikilla traumatisoituneita ihmisiä kohtaavilla ammattilaisen palkkaa saavilla ei ole näkemystä. - Jos puuttuu näkemys niin ei ole mitään vaikka nimike olisi kuinka hieno.

Omassa elämässäni olen saanut kaikkein tärkeimmän ostamalla tärkeitä kirjoja ja tulostamalla tärkeitä nettiartikkeleita, jotka edellyttävät myös jonkinlaista englannin taitoa.

Oma aktiivinen pohdinta on ollut välttämätöntä.

Kaikille traumatisoituneille ihmisille antaisin edelleen lukuvinkkinä teoksen Onno van der Hart - Ellert Nijenhuis - Kathy Steele: Vainottu mieli, rakenteellinen dissosiaatio ja kroonisen traumatisoitumisen hoitaminen.

Onneksi tuo kirja on suomeksi saatavissa! - Kehotan hitaaseen lukemiseen ja uudelleen ja taas uudelleen lukemiseen.