Psyykkisen trauma on kiteytettävissä yhteen lauseeseen:

Ihmisen rajat on tavalla tai toisella ylitetty hänen tahtomattaan.

Joskus ylitystilanteessa tapahtuu dissosiaatio. - Ihminen psyykkisellä tasolla ikään kuin poistuu paikalta. Ihmisellä on kyky siihen. - Psyykkisestä traumasta voi olla seurauksena myös traumaattinen unohdus, amnesia. - Ihminen reagoi myöhemmin triggereihin, muistuttajiin, rajusti - mutta hän ei muista tai käsitä tilanteensa totuutta.

Amnesia voi kestää koko eliniän tai sitten se purkautuu elämän kulussa. Tämä purkautuminen saattaa tapahtua dissosiatiivisen psykoosin aikana.

Kaikkeen tottuu. Myös elämään amnesian kanssa. Siksi vaatii suurta työtä oppia elämistä uudelleen silloin kun amnesian sisältö avautuu. - Ja tarvitaan suurta viisautta silloin kun käytännössä on vain sisäistä tietoa eikä mitään ulkoista selkeää näyttöä.

Minusta tuli loppuelämäkseni rajojen puolustaja. Rajojen turvaaja mahdollisuuksien mukaan.

Voin pahoin kun ajattelen että ehkäpä näitäkin rivejä naputellessani - kuten todennäköistä on - jossakin päin maailmaa jonkun ihmisyksilön rajoja rikotaan.

Rajojen ylityksistä tulee pitkäaikaisseurauksia.