Eräältä kirkon johtohenkilöltä - en nyt muista keneltä - kerran kysyttiin, että kuinka paljon kolehtiin pitää antaa rahaa.

Hänen vastauksensa oli: "Pitää antaa niin paljon, että se tuntuu."

Tällä hetkellä viisaus kutsuu sivistyneistöä elämään askeettisesti niin että se tuntuu. - On siis karsittava omia kulutustottumuksia niin, että se tuntuu.

Tämä että joutuu tekemään jotain niin että se tuntuu varmastikin herättää myös kiukkua. Raivokkuutta.

Mutta tällainen ihmistsunamin ja ilmastonmuutoksen maailma tämä nyt on ja niin sanotun sivistyneistön pitäisi olla esimerkillinen toimintamuutosten kärki.