Tämän tietenkin tahtoisin elinaikanani nähdä. - Kun oikeuttaminen menee murrokseen. - Minä tietenkin olen murroksessa oikeuttamisen suhteen.

Oikeuttaminen on osa valtapeliä, kielipeliä. - Ihmiset pelaavat sellaisia sisäisiä kielipelejä, että oikeuttamisen summana planetaarisesti on elonkehän voimavarojen ylittäminen.

Jokainen voisi miettiä mitä hän oikeuttaa itselleen ja millä perustein.

Ihmiskunta on oikeuttanut itselleen ihmistsunamin, jonka vuosilisääntyminen on luokkaa 83 miljoonaa. - Onko lauseeni yhteyksissä ihmisten oikeuttamisiin. - Ei ole. Sanat ovat vain sanoja ja lauseet pelkkiä lauseita silloin kun niillä ei ole yhteyttä ihmisten sisäisiin kielipeleihin ja niiden perusteella tapahtuviin oikeuttamisiin.

Oikeuttaminen johtaa tekoihin ja teot ovat hyviä tai pahoja. Ihminen on tekojensa summa. Tekojen taustalla on oikeuttamisen prosessi.

Hyvin pitkälle oikeuttaminen tapahtuu vertailun kautta ja ihmiset pääsääntöisesti vertailevat itseään naapureihin tai lähiyhteisön asukkaisiin. Näin ei synny poikkeuksellista - ja vain poikkeuksellinen hidastaa kaoosta ja antaa aikaa sellaisiin teknologisiin innovaatioihin, joilla retkikuntamme avaruudessa selviäisi massatuholta.