Metamedialla tarkoitan median filosofiaa. - Tarkoitan sillä toimittamisen itsetietoisuutta. - Media palvelee aina arvoja. Mitä arvoja se palvelee?

Mitä tärkeysjärjestyksiä media tekee?

Mielisteleekö media ja millä tavoin se sen tekee?

Tyynnytteleekö media massoja? Jos niin miten se sen tekee?

Mitkä ovat toimittajan omat arvot?

Minkälaisia kalliomaalauksia media tahtoo aikaan jättää?

Mikä on median hyvä ja paha?

Avaako media todellisuutta vai luoko se onnellisuuskuplaa?

Mitä media tahtoo?