Havahtumisen aisti on arvoitus. Se on evoluution kärjen asia.

Kaltoinkohtelu ei synnytä havahtumisen aistia.

Ihminen saattaa olla kaltoinkohdeltu tai turvapaikanhakija, mutta häneltä silti puuttuu havahtumisen aisti.

Jos kaltoinkohtelu päättyy niin vailla havahtumisen aistia oleva ihminen voimaantuu ahmijaksi. Hän aloittaa ahminnan siellä missä hän elää. Hän enentää ahmintansa niin suureksi kuin mahdollista.

Ketään ei saa kaltoinkohdella, mutta asiat ovat erillisiä.

Havahtumisen aisti: Planetaarisesti piittaava ihminen. Elonkehä ja minä - ihminen.

Vailla havahtumisen aistia oleva ihminen: Planetaarisesti piittaamaton ihminen. Minä ja minun ryhmäni -ihminen.