Elämä on käytettävä totuuden etsimiseen. - Ja löydetystä totuudesta on puhuttava uhmaten hyssyttelijöitä ja sensuuri-ihmisiä.

Elämän tarkoitus on olla rohkea niin että voi kuolla rohkeana.

Elämää ei saa tuhlata väärään alistumiseen ja nöyristelyyn. Elämä on siihen aivan liian arvokas asia.

Elämää on avarettava ja ihmisen elämän tarkoitus on olla avarruttaja.

Elämän tarkoitus on kasvaa höntistä ja höplästä vedettävästä viisaaksi.

Jo peruskoulun ala-asteelta lähtien toiset tyrkyttävät ihmiselle todistusta. - Elämän tarkoitus on antaa itse itselle todistus ja elää sen mukaisesti.