Painajainen on jotakin kiusallista, jonka sisällöt eivät ole faktisesti totta. - Painajainen voi koostua peloista. Pelottavista oletuksista.

Amnesian peittämä totuus taas on totuus, joka paljastuu kun amnesia poistuu.

Oli kysymys sitten amnesian peittämästä totuudesta joka äkisti näkyy tai painajaisesta niin tilanne vaati erittäin paljon sisäistä käsittelyä. Se vie voimia.

Joutuu miettimään mikä omassa tilanteessa on irvokasta ja mikä on arvokasta.

Ehkä joskus on viisainta sopia itsensä kanssa, että sisäiset näyt ovat painajaisia. Sellainen saattaa olla kaikkein arvokkainta. Oman minuuden mittaista. - Jos jokin on itselle täysin sopimatonta niin se kannattanee sopia painajaiseksi.

Jos ei ikinä pystyisi tekemään sellaista mitä näyssään näkee eikä tosiasiallista näyttöä ole saatavissa - niin voi merkitä näyt painajaisiksi. - Luulen, että tässä olisi jotakin sellaista mikä eräissä ihmiskohtaloissa toisi lohtua ja vauhdittaisi eteenpäin menemistä. Ettei murehtimisesta tulisi loputonta märehtimistä.