Joillakin ihmisillä on tuhoisa tiedonintressi. - He eivät tahdo tietoa siksi, että tieto toisi rahaa tai valta-asemaa vaan he tahtovat yksinkertaisesti tutkimalla selvittää miten asiat ovat.

Sensuurin rajuin muoto on aina tuho.

Tänä päivänä on tutkivia toimittajia, jotka joutuvat henkilökohtaiseen tuhoon tiedonintressinsä vuoksi.

Katson että itselläni on tutkiva tiedonintressi vaikka käytänkin esimerkiksi mielipidekirjoittamisessani kärjistämistä tahallisesti keinona.

Liitän mieluusti käsitteen IHMINEN eteen sanan tutkiva - siten korkeatasoinen ihminen on TUTKIVA IHMINEN.

Tänä päivänä on vallalla HYÖDYNTÄVÄ ja KULUTTAVA IHMINEN. MIELIHYVÄIHMINEN.