On olemassa ammattisalaisuuksia, valtiosalaisuuksia, perhesalaisuuksia ynnä muita salaisuuksia.

On olemassa vaitiolovelvollisuuksia.

Mistä sitten kirjoittaa? - Tässä ihmiset joutuvat tekemään joskus rajua itsetutkiskelua.