Omaan ajatteluuni ihmisestä kuuluu se, että ihminen ei koskaan saisi olla pelkkä väline. Ihminen ei saisi olla pelkkä koneiston osa. - Ihmiselle kuuluu itsekritiikki ja aikalaiskritiikki. Ihmiselle kuuluu havahtuminen, tajunta tilanteestaan.

Nythän on niin, että erittäin monet ihmiset tavalla tai toisella tahtovat olla nimenomaan välineitä. He saattavat olla professoritason välineitä ja tai pienempiä välineitä. Yhtä kaikki he aina vastaavat niihin odotusarvoihin, jotka valta heille asettaa. Valtahan tahtoo välineitä.

Hyvin monet ihmiset eivät tarvitse sananvapautta, koska he eivät sitä milloinkaan käytä.

Tarkkailen esimerkiksi sanomalehti Pohjalaista, jossa aika usein on minunkin mielipidejuttujani. Huomaan että tietyt nimet toistuvat. He katsovat, että heidän tulee kirjoittaa mielipiteitä. Sitten taas on kymmenien tuhansien joukko, jonka juttuja ei julkaista. En voi tehdä muuta johtopäätöstä kuin, että juttuja ei julkaista siksi, koska he eivät mitään lehteen lähetä.

Ihmiset kokevat uhkaa havahtumisesta tai oivalluksista. - He haluavat tuottaa tyydytystä ympäristössään. He haluavat erilaisia päänsilityksen muotoja.

Asuntolaina on tietenkin eräs mykistäjä. - On toki luonnollista käsittää, ettei ihminen tahdo vaarantaa lainan takaisinmaksua ja siksi hän asettautuu välineeksi sille, jonka maksamasta palkasta laina lyhennetään.

Mutta ei ole mitään syytä pitää ihmistä suurenmoisempana kuin hän on.