Hiljainen tieto on kokemustietoa.

Voisi ajatella kaiketi niinkin, että Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan nimikin liittyy hiljaiseen tietoon. - Linna tahtoi näyttää sotaa sellaisena kuin sitä oli juurikin koettu.

Kaikki rintamasotilaat eivät innostuneet kehittämään kirjoittamisen ammattitaitoa ja kirjoittamaan kirjaa.

Kun tänään muistelemme presidentti Koivistoa niin hänellä rintamataistelijana oli kaiketi sellaista hiljaista tietoa, jota hän ei tahtonut ottaa puheeksi.

Jokainen joutuu punnitsemaan suhteensa hiljaiseen tietoon, jos hänellä sellaista on.

Kaikki eivät halua jakaa kokemuksiaan vaikka kokemusten jakamisesta ehkä olisi hyötyä tiedon vastaanottajille.

Hiljaisen tiedon haltijaa voi turhauttaa ajatus kuulijoiden kyvyttömyydestä vastaanottaa hiljaista tietoa.