Kirjoitan tätä blogia siksikin, että traumojen aiheuttaminen on paljon suurempi yhteiskunnallinen ongelma kuin tiedetään. Vain osa traumoista tulee ilmi.

Dissosiatiivinen amnesia tarkoittaa sitä, että uhrilla on unohdus ja oireet. - Kerran unohduksen mekanismi pelasti hänen henkensä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa sitten unohduksesta tulee taakka. - Uhri välttelee ja säpsähtelee muistuttajia. Mutta hän ei muista pahan olonsa perimmäistä alkuperää.

Tulee ihmisiä, jotka eivät koskaan pysty liittymään työelämään. - Tulee ihmisiä, jotka eläköityvät liian varhain.

Tulee ihmisiä, jotka kuolevat viinaan ja/tai huumeisiin.

Syntyy ihmisraihnautta. - Varhaisella traumatisoitumisella on valtavia pitkäaikaisseurauksia.

On kaikki syy käydä yhteiskunnallista kamppailua traumoja vastaan. - Kissa on niin sanotusti nostettava pöydälle.

Mitä enemmän tutkin traumaantumista omassa elämässäni ja yleisesti sitä enemmän älähtelen kaiken päälaellaan oloa.

Ajatellaan käsitettä mahdollinen rikollinen. - Uhri on mahdollinen rikollinen! Uhri on ehkä syrjäytynyt pultsari tai sosiaalisiin suhteisiin kykenemätön erakko.

Trauman aiheuttaja taas lipevä sosiaalinen hurmuri.

Kun syyllistä johonkin tekoon haetaan niin uhri on se, jota perinteisellä tavalla profiloidaan syylliseksi.